Hội thảo “Một số giải pháp thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM tỉnh Cao Bằng”

Sáng 30/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo “Một số giải pháp thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM tỉnh Cao Bằng”. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; 13 huyện, Thành phố.

Hoi%20thao

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến tháng 6/2018, toàn tỉnh có 10 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 40 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 114 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí NTM. Trong đó, tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17) có nhiều nội dung và khó thực hiện, chỉ có 20 xã đạt tiêu chí đề ra. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, bài học từ các xã đạt chuẩn NTM, các xã đạt tiêu chí về thực hiện tiêu chí số 17, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình xây dựng NTM.

Hội thảo đã tập trung vào những vấn đề: Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí về tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình xây dựng NTM của tỉnh; tình hình thực hiện tiêu chí số 17 đối với một số xã trên địa bàn tỉnh; vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành địa phương trong bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; giải pháp thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình xây dựng NTM tại Cao Bằng; các phương pháp tổ chức sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực; bài học rút ra từ các xã đã đạt chuẩn NTM, xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, xã còn đạt được ít các tiêu chí và khó thực hiện đối với tiêu chí số 17...

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị: Công tác quy hoạch xây dựng NTM của từng xã phải điều chỉnh phù hợp với từng địa bàn, khu vực; các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những hình thức, nội dung phong phú để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; các địa phương cần sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng cơ sở do nhà nước đầu tư liên quan đến môi trường; hướng dẫn cụ thể người dân xây dựng các công trình liên quan đến môi trường nông thôn như bể chứa nước thải sinh hoạt, lò đốt rác thủ công đúng quy chuẩn để phát huy hiệu quả; đối với vệ  sinh an toàn thực phẩm, các cấp, các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; có chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tài chính, đất đai... mang tính bền vững, có thể nghiên cứu từ hình thức cấp không vốn sang vay ưu đãi để người dân không có tư tưởng ỷ lại chính sách của nhà nước...

Theo baocaobang.vn