Hội thảo nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 17/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong việc phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Cao Bằng”.

Dự hội thảo có các lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM của tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và các xã điểm XDNTM của tỉnh.

 
        Các đại biểu tham dự Hội thảo.

    
Nội dung của hội thảo tập trung vào các vấn đề: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa, nội dung của Chương trình XDNTM; vai trò của các tổ chức, ngành, đoàn thể trong Chương trình XDNTM. Các giải pháp nâng cao vai trò chủ thể của hội viên, đoàn viên và người dân trong XDNTM; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong XDNTM.

Qua đánh giá chung tại Hội thảo, sau một thời gian thực hiện Chương trình XDNTM, ở một số địa phương sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chương trình còn chậm, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp còn nhiều hạn chế, người dân chưa thực sự xác định mình chính là chủ thể của XDNTM; chưa phát huy được nhiều nguồn lực xã hội vào XDNTM tại địa phương, nhất là nguồn lực của các doanh nghiệp; chưa phát huy hết sức mạnh, trí tuệ của nhân dân trong XDNTM; kết quả thực hiện các tiêu chí XDNTM đạt thấp, một số tiêu chí đạt rất thấp như tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí môi trường...
 
        
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thúy Anh phát biểu ý kiến tại Hội thảo.   

 
Tại hội thảo có 11 tham luận của các sở, ngành và các ý kiến đóng góp của 3 xã điểm XDNTM của tỉnh: Nam Tuấn (Hòa An), Minh Tâm (Nguyên Bình), Trường Hà (Hà Quảng) được trình bày. Ý kiến của các đại biểu chủ yếu tập trung đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; về khai thác nguồn vốn lồng ghép XDNTM; triển khai các đề tài dự án khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, XDNTM; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo dạy nghề XDNTM; vấn đề xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần trên địa bàn nông thôn. Đề xuất xây dựng hiệu quả các mô hình điểm nông thôn mới, từ đó nhân rộng ra các địa phương trong tỉnh… Đặc biệt nhấn mạnh công tác tăng cường phối hợp giữa các đoàn thể, tổ chức Hội, các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, thực tiễn trong việc tìm những giải pháp hiệu quả để nâng cao hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM ở Cao Bằng.

Ban tổ chức Hội thảo sẽ tổng hợp các giải pháp đại các đại biểu nêu ra tại hội thảo, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số cơ quan chức năng làm tài liệu để nghiên cứu, chỉ đạo.

Theo baocaobang.vn