Hủy bỏ đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Hủy bỏ đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường hợp đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn báo cáo, đề xuất Trưởng Công an cấp huyện hủy bỏ việc đăng ký tạm trú trái pháp luật.

Bước 2: Trưởng Công an cấp huyện ký Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật và gửi cho Công an xã, phường, thị trấn và công dân.

Bước 3: Công an xã, phường, thị trấn và công dân thực hiện Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật. 

 

Cách thức thực hiện

 trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ: a) Hồ sơ đăng ký tạm trú trái pháp luật.

b) Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký tạm trú trái pháp luật (nếu có). 

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Chưa quy định cụ thể. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an xã

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: