Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã)

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã)

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường hợp đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và đối tượng quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Trưởng Công an cấp xã báo cáo, đề xuất Trưởng Công an cấp huyện huỷ bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật.

Bước 2: Trưởng Công an cấp huyện ký Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật và gửi cho Công an cấp xã và công dân.

Bước 3: Công an cấp xã và công dân thực hiện Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.  

 

Cách thức thực hiện

 trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ: a) Hồ sơ đăng ký thường trú trái pháp luật.

b) Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký thường trú trái pháp luật (nếu có).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

chưa quy định cụ thể. 

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: