Hoạt động xuất nhập khẩu tháng 1/2015 trên địa bàn tỉnh

Theo Cục thống kê tỉnh Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng một ước đạt 2.010 nghìn USD, cụ thể:

DSC_9936

Hàng hóa chờ xuất qua cửa khẩu  quốc tế Tà Lùng (Phục Hòa)

Kim ngạch xuất khẩu tháng 01/2015 ước đạt 439 nghìn USD, tăng 13,8% so với tháng trước, bằng 72,25% so với cùng kỳ năm 2014 thuộc loại hình kinh tế tư nhân với các sản phẩm: mây, tre, cói, thảm đạt 13 nghìn USD; kim loại thường khác và sản phẩm đạt 70 nghìn USD và một số hàng hóa khác có trị giá xuất khẩu 356 nghìn USD.

        Kim ngạch nhập khẩu tháng 01/2015 ước đạt 1.571 nghìn USD, giảm 28,5% so với tháng trước và tăng 558,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nhập khẩu của kinh tế nhà nước đạt 550 nghìn USD, chiếm tỷ trọng 35% trong tổng trị giá nhập khẩu; loại hình kinh tế tư nhân đạt 1.021 nghìn USD với tỷ trọng 65%. Một số mặt hàng nhập khẩu trong tháng: vải các loại đạt 50 nghìn USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 7 nghìn USD; máy móc thiết bị và phụ tùng khác 670 nghìn USD và một số loại mặt hàng khác có trị giá nhập khẩu đạt 844 nghìn USD.

 

KC-DL