Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2016

Số ký hiệu: 247/KH-UBND
Ngày ban hành: 15/2/2016
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Vi phạm hành chính
Các văn bản khác