Kế hoạch chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/3/2018, Ban chỉ đạo Chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế tỉnh ban hành Kế hoạch số 789/KH-BCĐ về việc chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018.

DSC_1954

Xe chở hàng hóa qua Lối mở Nà Lạn, xã Đức Long (huyện Thạch An)

Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 theo kế hoạch là 1.369 tỷ đồng, gồm 1.194 tỷ đồng thu nội địa; 175 tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Để đảm bảo kết quả thu ngân sách theo đúng kế hoạch, Ban chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ kế hoạch và giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu, khai thác tăng thu, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Trong đó, rà soát, nắm chắc, theo dõi sát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, tăng cường khai thác các nguồn thu còn tiềm năng; thực hiện tổng thể các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, gian lận thuế; phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành tại các doanh nghiệp để phát hiện, xử lý đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về thuế.

Đôn đốc các doanh nghiệp, người nộp thuế nộp kịp thời các khoản truy thu thuế, ẩn lậu, phạt vi phạm về thuế phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, qua kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước qua các năm 2009, 2011, 2013, 2015, 2016; Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ đọng thuế, phân loại nợ đọng thuế đầy đủ, đúng quy định để có giải pháp đôn đốc thu phù hợp. Đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp vào ngân sách nhà nước, tập trung vào các đơn vị nợ đọng lớn, nợ dây dưa kéo dài. Tổ chức phối hợp cưỡng chế theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân chây ỳ tiền thuế, phí. Đối với các khoản không còn khả năng thu, tập trung rà soát, tháo gỡ những vướng mắc để xử lý nợ đọng thuế.           

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời về Cục Thế tỉnh (cơ quan thường trực của BCĐ) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Hải Hà

 

Các tin tức khác