Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 787/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.

ha-noi-bao-dam-an-toan-thuc-pham-trong-linh-vuc-nong-nghiep

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an vệ sinh toàn thực phẩm. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản. Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tuân thủ các quy định của pháp luật, về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ, phân bón giả, kém chất lượng, nhập lập không rõ nguồn gốc. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATTP, quy định điều kiện đảm bảo ATTP và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Tăng cường truyền thông, quảng bá thực phẩm an toàn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong triển khai kế hoạch...

 

Kim Cúc

 

Các tin tức khác