Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2551/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 – 2020.

thuongmaidientu-410x260

Thương mại điện tử là xu hướng phát triển rộng rãi trong thời gian tới (ảnh minh họa)

Mục tiêu của Kế hoạch là Triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên cơ sở các điều kiện thực tế và tình hình ứng dụng thương mại điện tử tại tỉnh Cao Bằng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng thương mại điện tự trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, thương mại điện tử tại tỉnh Cao Bằng đạt được các mục tiêu chủ yếu như sau:

Về hạ tầng thương mại điện tử: Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về hoạt động thương mại điện tử tới các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và cư dân trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các tiện ích tích hợp thanh toán điện tử để sử dụng rộng rãi cho các mô hình thương mại điện tử, đặc biệt là loại hình thương mại điện tử doanh nghiệp – người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp – doanh nghiệp (B2B), chính phủ - người dân (G2C), chính phủ - doanh nghiệp (G2B) theo quy định chung. Quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận và hoàn tất đơn hàng cho thương mại điện tử ngày càng rộng khắp và từng bước mở rộng ra khu vực, nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới. Quan tâm tới việc phát triển hạ tầng an toàn, an ninh cho thương mại điện tử, giải quyết vấn đề tranh chấp và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và tổ chức trong xã hội.

 Về quy mô thị trường thương mại điện tử: 30% dân số tại các vùng đô thị trên địa bàn tỉnh tham gia các hình thức mua sắm trực tuyến. Doanh số thương mại điện tử B2C tăng 20%/năm. Giao dịch thương mại điện tử B2B chiếm 30% kim ngạch xuất nhập khẩu vào năm 2020.

Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: 20% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, cập nhật thường thông tin giới thiệu và bán sản phẩm của doanh nghiệp. 50% doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn đặt hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử. 80% siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. 70% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. 20% các cá nhân, hộ gia đình ở khu vực thành phố Cao Bằng sử dụng phương tiện thanh toán tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng.

Về ứng dụng thương mại điện tử trong cơ quan nhà nước: Cung cấp trực tuyến mức độ 3 trở lên toàn bộ các thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, các thủ tục liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2020; 100% hệ thống các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện cung cấp hành chính công mức độ 2 trở lên. 50% dịch vụ công liên quan tới xuất nhập khẩu được cung cấp trực tuyến mức độ 4 vào năm 2020. 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các nội dung triển khai: Triển khai pháp luật về thương mại điện tử; củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh việc cung cấp trực tuyến các dịch vụ công có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng thương mại điện tử với vai trò là công cụ xây dựng thương hiệu, quảng bá, kênh tuyên truyền và công cụ kinh doanh hiệu quả với chi phí thấp. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia.

Tổng kinh phí dự kiến triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 – 2020 là 2.893.600.000đ.

Kim Thoa

Các tin tức khác