Kế hoạch Phối hợp với Đoàn Y tế của Tổ chức Good Samaritan Medical and Dental Ministry- Mỹ đến khám, chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo tại 06 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2018

Số ký hiệu: 1944/KH-UBND
Ngày ban hành: 28/6/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Y tế
Các văn bản khác