Kế hoạch tổ chức Hội nghị nâng cao chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Cao Bằng năm 2018

Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1362/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị Nâng cao chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá rút kinh nghiệm, xác định nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Cao Bằng năm 2017; đồng thời, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI và Chỉ số PAR INDEX năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hải Hà

 

 

Các tin tức khác