Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thỏa thuận hợp tác về Viễn thông và Công nghệ thông tin

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 695/KH-UBND, tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thỏa thuận hợp tác về Viễn thông và Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN; khai trương hệ thống một cửa điện tử.

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về Viễn thông và Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; ký kết phương hướng hợp tác các năm tiếp theo. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, Khai trương phần mềm Hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-iGate.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.

Kim Cúc

Các tin tức khác