Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1708/KH - UBND về việc tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019.

img1773_ZNGQ

Bể bơi Sông Mãng, phường Đề Thám (Thành phố) thu hút nhiều người dân đến tắm dịp hè.

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đồng thời, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.

Lễ phát động tổ chức tại các địa phương trong tháng 6/2019; tại tất cả các bể bơi, địa điểm bơi hiện có trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham gia gồm mọi đối tượng, đặc biệt là trẻ em thuộc các xã phường, thị trấn, trường học của tỉnh tham gia Lễ phát động; vận động nhân dân, các bậc phụ huynh tích cực đưa trẻ em tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ phát động...

 

 

D.L

Các tin tức khác