Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Ngày 25/2/2019, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Mục đích của kế hoạch nhằm thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2019); 88 năm Ngày Thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 - 26/3/2019). Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong tuổi trẻ cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

                           Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 tại huyện Thông Nông

Ngày chạy Olympic được tổ chức với quy mô từ cấp xã, phường, thị trấn; mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở các cấp, đại biểu các cơ quan đơn vị, những người tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân, huy động tối đa các đối tượng học sinh, thanh niên, thiếu niên... đóng trên địa bàn tham dự.

Thời gian tổ chức vào hồi 8h00 (Chủ nhật) ngày 24/3/2019 (tùy theo điều kiện của các địa phương, đơn vị có thể tổ chức vào những ngày khác trong tháng 3/2019); tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

D.L

Các tin tức khác