Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Cao Bằng

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1049/KH-UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Cao Bằng.

Mục đích nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Tôn vinh, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách; đồng thời tôn vinh những cá nhân, tập thể tham gia vào quá trình sáng tác, sưu tầm, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể đối với việc sáng tác, quảng bá, lưu giữ sách trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Thời gian tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Cao Bằng diễn ra từ ngày 19/4 đến ngày 23/4 (trọng tâm là ngày 21/4); các hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức từ đầu tháng 4 đến hết tháng 4/2019.

 

D.L

Các tin tức khác