Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020

Số ký hiệu: 1756/KH-UBND
Ngày ban hành: 27/05/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác