Kế hoạch Tháng hành động vì Người cao tuổi tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 2975/KH-UBND về tổ chức thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi.

NCT4

Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các hoạt động sau:

Các sở, ban, ngành và Hội người cao tuổi các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi, nhằm động viên kịp thời, vận động mọi tổ chức cá nhân và toàn xã hội tham gia, hỗ trợ giúp đỡ  người cao tuổi cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017 đạt kết quả, để lại ấn tượng tốt đẹp trong xã hội, tránh phô trương, hình thức.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn tỉnh về “Tháng hành động vì người cao tuổi”; Luật Người cao tuổi; Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì ngườicao tuổi Việt Nam, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò ngườicao tuổi.

Xây dựng chương trình, diễn đàn mang tính chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng về chế độ chính sách và hoạt động của người cao tuổi; kịp thời động viên những tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng.

Tổ chức vận động các nguồn lực để hỗ trợ việc chăm sóc và tổ chức các hoạt động vì người cao tuổi. Tổ chức khám bệnh, tư vấn miễn phí về sức khỏe cho người cao tuổi diện chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi góp phần cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

Nhân dịp các ngày Lễ Tết, kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, tổ chức phát động Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn mình quản lý.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kim Thoa

Các tin tức khác