Kế hoạch thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018 - 2025" tỉnh Cao Bằng