Kế hoạch Thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Cao bằng

Số ký hiệu: 4324/KH-UBND
Ngày ban hành: 26/12/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác