Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 3747/KH-UBND
Ngày ban hành: 16/11/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác