Kế hoạch thực hiện đề án: Tìm kiếm thị trường tiêu thụ nội địa và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa của Cao Bằng đặc biệt là các sản phẩm từ lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2017-2020

Số ký hiệu: 2074/KH-UBND
Ngày ban hành: 9/7/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác