Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

Ngày 19/3/2018, BCĐ Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới đã ban hành Kế hoạch số 596/KH-UBND về việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Mục đích của kế hoạch, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang ở địa bàn khu vực biên giới của tỉnh; nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, góp phần xây dựng khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở; vai trò tham mưu, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện Đề án.

Nội dung tuyên truyền, tập trung vào các nội dung cơ bản của các văn bản luật, dưới luật như: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH 13 được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Biên giới quốc gia năm 2003; Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016; Luật Tạm giữ, tạm giam năm 2015; Luật Hộ tịch; Luật phòng, chống mua bán người; Ba văn kiện pháp lý sau phân giới cắm mốc; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền;...

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền miệng tại các đồn, trạm biên phòng, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới, các xóm, bản, xã, thị trấn biên giới; thông qua các hoạt động, công tác hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng và các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới; tổ chức hoạt động của hệ thống loa truyền thanh, xây dựng và duy trì các câu lạc bộ hoặc trung tâm tư vấn hướng nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động sân khấu hóa; duy trì hoạt động "Ngày pháp luật"...

Dương Liễu

Các tin tức khác