Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018

Ngày 09/5/2018, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch  số 1257/KH-UBND thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT) Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Kính lão trọng thọ" của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

nguoi%20cao%20tuoi%281%29

Ảnh minh họa.

Chủ đề của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018 là “Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Nội dung chính của Tháng hành động gồm: Các cấp chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, Hội NCT các cấp có kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Luật NCT, chính sách liên quan đến NCT, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội về công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên dịa bàn tỉnh.

Rà soát, thống kê tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để có cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời. Huy động nguồn lực chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Căn cứ điều kiện cụ thể, chính quyền các cấp cân đối một phần ngân sách cùng với vận động xã hội hóa để giúp đỡ NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NCT thuộc diện chính sách để cải thiện đời sống. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của người cao tuổi ở cơ sở và xây dựng mô hình "Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau"; hoạt động nâng cao đời sống vật chất; tổ chức hoạt động nhân "tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam".

Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân có hình thức tổ chức hoạt động thiết thực chăm sóc, phát huy vai trò của NCT; thông qua đó khẳng định vị trí của NCT và trách nhiệm của toàn xã hội với NCT.

 

 

D.L

 

Các tin tức khác