Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018 - 2021

Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1803/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018 - 2021.

images677146_1

Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch: nhằm tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong các cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.

Kế hoạch áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt (gọi chung là cơ sở giáo dục); lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dạy kỹ năng sống, lớp dạy năng khiếu có người học dưới 18 tuổi (gọi chung là lớp độc lập).

Mục tiêu cụ thể là 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học; 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học; 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong các trường;...

 

D.L

Các tin tức khác