Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Ngày 02/4/2018, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 800/KH-BCĐ triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.

DSC_6819 (900 x 577)

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Với chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 là " Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm", cùng các hoạt động diễn ra từ 15/4 - 15/5/2018 trên phạm vi toàn tỉnh.

 Mục tiêu của tháng hành động vì an toàn thực phẩm là nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện và có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP). Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các sơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác