Kế hoạch triển khai sử dụng Hệ thống kết nối Người dân và Chính quyền tỉnh Cao Bằng

Kế hoạch triển khai sử dụng Hệ thống kết nối Người dân và Chính quyền tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2666-KH-UBND.pdf1.6 MB