Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Số ký hiệu: 1488/KH-UBND
Ngày ban hành: 09/05/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Lao động, Thương binh, Xã hội
Các văn bản khác