Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030 tỉnh Cao Bằng

Ngày 24/7/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030, ban hành Kế hoạch số 2336/KH-BCĐ, về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030 tỉnh Cao Bằng
Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2030 tỉnh Cao Bằng phải được triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự hiểu biết của xã hội về Kế hoạch để hình thành phong trào của toàn xã hội cùng chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc con người.
Mục tiêu của Đề án nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em 5 tuổi và đảm bảo các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên Việt Nam lứa tuổi trưởng thành.
Đề án gồm 4 chương trình:
Chương trình 1: Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam.
Chương trình 2: Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số liên quan.
Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi.
Chương trình 4: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.
Đối tượng của Đề án là bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi.
Thời gian thực hiện Đề án là 20 năm, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ nay đến năm 2020; Giai đoạn 2: Từ năm 2021 - 2030.

Ngọc Ái

Các tin tức khác