Kế hoạch triển khai thực hiện Bản ghi nhó Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 23/5, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1433/KH-UBND triển khai thực hiện Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ký ngày 24/2/2018 tại thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Tăng cường giao lưu, hợp tác toàn diện, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực giữa tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc góp phần xây dựng biên giới Việt - Trung hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ gồm 10 nội dung: hợp tác hữu nghị; hợp tác kết nối giao thông; hợp tác xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới; hợp tác mở, nâng cấp cửa khẩu, cặp chợ biên giới; hợp tác du lịch; hợp tác tiện lợi hóa thông quan; hợp tác quản lý đường thủy; hợp tác quản lý lao động qua biên giới; hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế, tiền tệ; hợp tac quản lý biên giới.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp.

Tải tệp đính kèm:

D.L

 

Các tin tức khác