Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 3478/KH-BCĐ
Ngày ban hành: 29/10/2018
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác