Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Du lịch Cao Bằng năm 2018

Vừa qua, BCĐ thực hiện Chương trình Phát triển du lịch đã ban hành Kế hoạch số 363/KH-BCĐ triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018.

Theo đó, BCĐ thực hiện Chương trình Phát triển du lịch yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch số 2295/KH-BCĐ ngày 19/8/2016 tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, tổ chức triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả.

Phong canh thac_0

Thác Bản Giốc luôn là điểm tham quan hấp dẫn của du khách (Ảnh minh họa)

Nội dung của Kế hoạch gồm: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của BCĐ tạo sự đồng thuận, nhất quán trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ; thực hiện các đề án, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và các dịch vụ liên quan; hoạt động hợp tác, xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực...

Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình Phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020; tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

 

D.L

Các tin tức khác