Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

Số ký hiệu: 1335/KH-UBND
Ngày ban hành: 15/5/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Công nghệ thông tin, Truyền thông
Các văn bản khác