Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2017

Số ký hiệu: 3188/KH-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác