Kế hoạch về tiếp tục đổi mới và nâng cáo chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến mă 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 2394/KH-UBND
Ngày ban hành: 09/07/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác