Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại cuộc họp về vụ việc cơ sở giết mổ lợn không rõ nguồn gốc của ông Hoàng Văn Sài tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Ngày 27 tháng 3 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 195/TB-VP, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại cuộc họp về vụ việc cơ sở giết mổ lợn không rõ nguồn gốc của ông Hoàng Văn Sài tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, ngày 27 tháng 3 năm 2017 tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về vụ việc cơ sở giết mổ lợn không rõ nguồn gốc của ông Hoàng Văn Sài tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trịnh Hữu Khang Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương, Công an tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe các ngành liên quan báo cáo về tình hình vụ việc; ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí tham gia; đồng chí Hoàng Xuân Ánh Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Description: co-quan-chuc-nang-cho-phep-giet-mo-va-ban-lon-benh

Ảnh minh họa

Ngày 23/3/2017, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành liên quan đã phát hiện cơ sở giết mổ và chế biến các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh; Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu và cho tiêu hủy gần 4 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc. Qua vụ việc nêu trên, cho thấy tình hình giết mổ và chế biến các sản phẩm từ lợn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có những dấu hiệu đáng báo động, tình trạng vứt bỏ lợn chết trên đường vận chuyển tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc các huyện biên giới diễn ra phức tạp. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chi cục Quản lý thị trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử phạt cơ sở giết mổ lợn của ông Hoàng Văn Sài tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh theo đúng quy định; chấm dứt mọi hoạt động của cơ sở này.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra vụ việc trên để làm rõ những vi phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan và kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, gồm: Chủ tịch UBND huyện, tập thể lãnh đạo UBND huyện, các lực lượng chức năng có liên quan đến vụ việc của huyện Trùng Khánh; có báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 05/4/2017

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng: Y tế, Công Thương, Công an và các địa phương tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh trong việc đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, Thành phố tiến hành khảo sát, xây dựng các điểm thu gom tập trung để chôn lấp lợn chết (ít nhất mỗi huyện 01 điểm); báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2017

6. Đề nghị Đài phát thanh – Truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng và các cơ quan thông tấn, báo trí Trung ương đóng tại địa bàn Cao Bằng đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở giết mổ, chế biến thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan dự thảo báo cáo chi tiết vụ việc trên trình UBND tỉnh để báo cáo Văn phòng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 06/4/2017.

PV

Các tin tức khác