Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2017

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 715/TB-VP, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2017.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2017

Ngày 06/9/2017, tại Trụ sở UBND tỉnh, sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, chương trình công tác tháng 9 và thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố đôn đốc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới đối với các xã phấn đấu về đích giai đoạn 2017-2020, đặc biệt là 4 xã phấn đấu hoàn thành năm 2017; khảo sát đánh giá lại tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc họp làm việc với UBND các huyện để đề ra những giải pháp đẩy nhanh kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, kế hoạch trồng rừng; khẩn trương hoàn thành các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

2. Sở Công Thương đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích, động viên các nhà đầu tư ngoại tỉnh thành lập Công ty, chi nhánh Công ty tại tỉnh Cao Bằng để tăng nguồn thu nộp cho ngân sách địa phương. Tăng cường kiểm tra, xử lý có hiệu quả việc buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản các dự án năm 2017; chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2018.

4. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc lập, chấp hành, quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2017; kiểm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; tiếp tục xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2018.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; ban hành Quyết định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên...trong vùng Công viên Địa chất.

6. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch năm 2016-2020; tham gia Hội nghị mạng lưới về Công viên Địa chất toàn cầu tại Trung Quốc.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2017- 2018 ở tất cả các cấp học, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng ảnh hưởng của thiên tai. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục, không để tình trạng lạm thu. Các cấp quản lý giáo dục thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn tình trạng thu gộp, thu cao hơn quy định, lạm thu gây bức xúc trong nhân dân, nhất là vào thời gian đầu năm học; phối hợp với Sở Nội vụ rà soát tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017.

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2018; rà soát mạng lưới các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2017; tổ chức Tọa đàm công tác cải cách hành chính nhằm đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

10.  Sở Ngoại vụ tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung triển khai các công tác liên quan đến Hiệp định Hợp tác bảo vệ khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc; thực hiện các nội dung Kế hoạch triển khai công tác nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới năm 2017; xây dựng chương trình đối ngoại năm 2018.

11. Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban tiếp công dân rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm một số vụ việc đơn thư khiếu nại khiếu kiện phức tạp kéo dài; tổng hợp, rà soát kế hoạch thanh tra của các cơ quan trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra năm 2018 tránh hiện tượng thanh tra chồng chéo gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

12. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ba lực lượng để đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tháng cao điểm trấn áp tội phạm; tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện theo kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017.

13. Các Sở, ban, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy; thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh; khẩn trương thực hiện xây dựng các hồ sơ trình xây dựng dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6. Các sở, ban, ngành phối hợp tham gia đoàn công tác của Tỉnh ủy để kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tại các huyện trên địa bàn.

Tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các yêu cầu, giải pháp tại Kế hoạch số 2039/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1222/UBND-TH ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.

Nhất trí thông qua danh mục các hồ sơ đề nghị trình xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh (tháng 12/2017), giao cho các sở, ban, ngành chủ trì tham mưu xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ để UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND xem xét quyết định.

PV

Các tin tức khác