Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp tháng 10/2018 trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sản xuất nông nghiệp trong tháng 10 chủ yếu thu hoạch các cây trồng vụ mùa như: lúa, ngô, đỗ tương, lạc, khoai lang,... bà con tiếp tục chăm sóc một số cây trồng chưa chín đến độ thu hoạch. Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích thu hoạch một số cây trồng chính như: Cây lúa được khoảng 15.960,0 ha/30.341,4, so với cùng kỳ năm trước bằng 109,8%, so với diện tích gieo trồng bằng 59,65%. Cây ngô thu hoạch được khoảng 11.934,0 ha/39.857,2, so với cùng kỳ năm trước bằng 98,98%, so với diện tích gieo trồng bằng 83,74%, diện tích thu hoạch sớm chủ yếu ở huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm. Cây đậu tương thu hoạch được khoảng 1.041,2 ha/3.480,4, so với cùng kỳ năm trước bằng 100,21%, so với diện tích gieo trồng bằng 37,63%. Cây lạc thu hoạch được khoảng 794,6 ha/1.830,7 ha, so với cùng kỳ năm trước bằng 99,08%, so với diện tích gieo trồng bằng 52,19%. Cây đậu thu hoạch được khoảng 489,0 ha, so với cùng kỳ năm trước bằng 98,39%, so với diện tích gieo trồng bằng 55,89%. Cây khoai lang thu hoạch được khoảng 44,2 ha, so với cùng kỳ năm trước bằng 101,61%, so với diện tích gieo trồng bằng 3,41%...

Nông dân huyện Trà Lĩnh thu hoạch lúa mùa (ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Tình hình sâu bệnh trên cây lúa vụ mùa xảy ra phổ biến các dịch bệnh như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đốm sọc vi khuẩn; bệnh khô vằn... Tuy nhiên, bệnh phát sinh gây hại mức nhẹ, các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp để diệt trừ, tăng cường công tác chỉ đạo chặt chẽ ở giai đoạn chăm sóc, dự báo kịp thời tình hình sâu bệnh và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, theo dõi, ngăn chặn không để sâu bệnh lây lan trên diện rộng.

Nhiều hội viên nông dân xã Bình Lãng (Thông Nông) phát triển chăn nuôi lợn đen

Trong chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Uớc tính đến ngày 20/10/2018, tổng đàn trâu 106.748 con, tăng 0,67% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò 116.158 con, tăng 0,71% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn lợn 359.260 con, tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm 2.524 nghìn con, tăng 9,74% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các dịch bệnh như: tụ huyết trùng, phân trắng, tiêu chảy làm chết 26 con trâu, bò; 134 con lợn... Việc kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển nội địa được quản lý thường xuyên chặt chẽ.

Công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Tính đến ngày 15/10/2018 đã trồng được đã trồng được 622,6 ha rừng. Tổng khối lượng gỗ được khai thác là 7.113,7 m3 tại các huyện Trùng Khánh, Thạch An, Hòa An, Phục Hòa, Thông Nông, Thành phố và Hà Quảng. Củi khai thác trong tháng ước đạt 90.726 ste. Trong tháng, không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

Đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, tiếp tục được duy trì, các doanh nghiệp cố gắng khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực để sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong những tháng cuối năm. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 10 ước đạt 330,794 tỷ đồng, tăng 4,58% so với tháng trước. Ước thực hiện 10 tháng năm 2018 đạt 3.861,542 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước, bằng 79,7% kế hoạch năm 2018.

Hợp tác xã Thành Danh, thị trấn Xuân Hòa (Hà Quảng) sản xuất gạch không nung.

Một số sản phẩm chủ yếu như sau: Quặng Mangan nguyên khai đạt 31.341/10.000 tấn, bằng 313% kế hoạch; điện sản xuất đạt 362,293/400 triệu Kwh, bằng 90,5% kế hoạch; phôi thép đạt 149.153/220.000 tấn, bằng 67,7% so với kế hoạch; Fêrômangan các loại đạt 23.014/30.000 tấn, bằng 76,7% kế hoạch; gạch xây đất nung 52,857/80 triệu viên, bằng 66% kế hoạch; xi măng 42.794/65.000 tấn, bằng 65,8% kế hoạch; chiếu trúc 121,069/216 nghìn cái, bằng 56% kế hoạch; đường kính trắng 12.784/15.789 tấn, bằng 80,96%; cát xây 178.267/80.000 m3, bằng 222% kế hoạch; đá xây dựng 303.508/510.000 m3, bằng 59,5% kế hoạch.

 

D.L