Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 15/11 ước đạt thu hoạch được khoảng 26.661,3ha/26.709,4ha diện tích lúa, đạt 99,81% KH; 13.420,6ha/14.269,6ha diện tích ngô, đạt 94,05%KH; Cây đỗ tương thu hoạch được 2.519,2 ha, so với diện tích gieo trồng đạt 100% KH. Cây lạc thu hoạch được khoảng 1.614,2 ha so với diện tích gieo trồng đạt 100%KH...

hung%20%281280%20x%20720%29

Mô hình trồng chanh leo của hợp tác xã Vĩnh Hưng, xã Mỹ Hưng (ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường. Ước tính đến ngày 20/11/2018, tổng đàn trâu 104.332 con, giảm 0,66% so với cùng kỳ năm trước,  tổng đàn bò 112.983 con, tăng 0,37% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn lợn 360.607 con, tăng 2,85% so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 2.499,67 nghìn con, tăng 5,41% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra dịch bệnh như tụ huyết trùng, tiêu chảy, phân trắng... làm chết 55 con trâu, bò.

ga%201

Mô hình chăn nuôi gà ta tại xóm Nặm Dựa, xã Cần Nông.(ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

 Trong tháng, không có vụ cháy rừng nào xảy ra, công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi rừng được duy trì thường xuyên. Các hộ gia đình có diện tích rừng được giao khoán và bảo vệ thường xuyên chăm sóc, phát quang và chặt tỉa; trồng được 651,4 ha/613ha đạt 106,2% KH, trong đó rừng sản xuất 622,9 ha, rừng phòng hộ 28,5 ha. Khai thác rừng trồng của tổ chức 143,4m3; khai thác rừng trồng của hộ gia đình, cá nhân 1.652,1m3; khai thác cây phân tán của hộ gia đình, cá nhân là 119,9m3; khai thác nhựa thông: 22,87 tấn. Tổng khối lượng gỗ khai thác là 1.915,4m3 tại các huyện Trùng Khánh, Thạch An, Thành phố, Hà Quảng, Hòa An và Phục Hòa...

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì, các doanh nghiệp cố gắng khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực để sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong những tháng cuối năm. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 11 năm 2018 ước đạt 348,954 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện tháng 11 năm 2017, tăng 0,78% so với tháng 10 năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng ước đạt 4.210,452 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 86,93% kế hoạch năm.

Một số sản phẩm chủ yếu đạt:  Quặng mangan đạt 33.030 tấn/10.000 tấn, tăng 230% kế hoạch;  Fêrômangan các loại 25.515 tấn/30.000 tấn, bằng 85,05% kế hoạch; đường kính 12.784 tấn/15.789, bằng 80,9% kế hoạch; gạch đất sét nung các loại 68,464 triệu viên/80 triệu viên, bằng 85,5% kế hoạch; điện sản xuất 403,894 triệu KWh/400 triệu KWh, tăng 0,97% kế hoạch; nước máy 4.329 ngàn m3/4.800 ngàn m3, bằng 90% kế hoạch; cát tự nhiên 200,267 ngàn m3/80 ngàn m3, tăng 150% kế hoạch; phôi thép 170.470 tấn/220.000 tấn, bằng 77,5% kế hoạch; chiếu trúc 135,032 ngàn cái/ 216 ngàn cái, bằng 62,5% kế hoạch.

D.L