Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 4/2018

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 4/2018 các địa phương đã tập trung chỉ đạo và động viên nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018. Diện tích một số cây trồng vụ Đông Xuân tăng so với cùng kỳ năm 2017, như: diện tích cây ngô, trồng được 21.581 ha, bằng 85,1% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ; cây đậu tương 771 ha, bằng 98,88% kế hoạch, tăng 4,88% so với cùng kỳ; cây lạc 302,7 ha, vượt 1,1% so với kế hoạch, tăng 2,58% so với cùng kỳ; khoai tây được 153,1 ha, bằng 92,79 % kế hoạch, bằng cùng kỳ năm 2017; cây mía 1.229,6 ha, vượt 0,4% kế hoạch, tăng 8,19% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, còn có một số cây trồng đến nay chưa đạt kế hoạch và thấp so với cùng kỳ năm 2017 như: diện tích lúa xuân 3.431 ha, bằng 99,3% KH, bằng 96,09% so với cùng kỳ năm trước; cây thuốc lá 2.912,8 ha, bằng 76,64% KH, bằng 81,64% so với cùng kỳ năm trước; cây sắn 690,3ha, bằng 23,17%, bằng 60% cùng kỳ năm 2017.

DSC_1222

Mô hình chăn nuôi của hội viên nông dân huyện Hạ Lang.(Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Trong chăn nuôi, công tác thú y trên địa bàn tỉnh thường xuyên được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, chủ động tiêm phòng gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc chuồng trại. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, không có dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Ước tính đến ngày 20/4/2018, tổng đàn trâu có 106.036 con, bằng 103,81%, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn bò 114.228 con, bằng 100,86%, tăng 0,86% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn lợn 361,779 con, bằng 103,25%, tăng 3,25%; tổng đàn gia cầm 2.284 nghìn con, bằng 100,71%, tăng 0,71% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương vẫn xảy ra dịch bệnh do công tác phòng dịch chưa được đồng bộ và thường xuyên, như: bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy, Niucatxơn, phân trắng, dịch tả,... làm chết khoảng 9 con trâu bò, 27 con lợn, 75 con gia cầm. Việc kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển nội địa được quản lý thường xuyên chặt chẽ nên không có dịch bệnh lớn xảy ra.

rung%20thong%20k%C3%A9o%20Yen

Rừng sản xuất của người dân xã Kéo Yên (Hà Quảng) được chăm sóc, bảo vệ tốt. (Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Về Lâm nghiệp, trong tháng công tác chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 735m3; sản lượng củi khai thác ước đạt 82.024,0 ste.

 D.L