Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2014

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tổng diện tích gieo trồng đạt 95.792 ha, bằng 100,5%) so với năm 2013. Trong đó, cây lương thực có hạt 69.515 ha, bằng 100,1%; nhóm cây lấy củ có chất bột, trồng được 5.193 ha, tăng 5,9%; nhóm cây có hạt chứa dầu, gieo trồng gần bằng diện tích năm trước. Năng suất lúa cả năm đạt 41,68 tạ/ha, sản lượng đạt 126.813 tấn, so với năm 2013, năng suất tăng 0,92%, sản lượng tăng 0,9%; so với kế hoạch, năng suất vượt 3,9%, sản lượng vượt 4,4%. Cây ngô, năng suất đạt 32,88 tạ/ha, không đạt kế hoạch và giảm 2,76% so với năm trước; sản lượng 128.108 tấn giảm 2,41%. Cây khoai lang, năng suất đạt 57,04 tạ/ha, tăng 7,56%; sản lượng đạt 8.755 tấn, tăng 12,55%. Cây lạc và cây thuốc lá cả năng suất và sản lượng đều tăng so với năm 2013. Cây đỗ tương và mía, tuy năng suất tăng nhưng sản lượng giảm so với năm trước. Rau các loại, năng suất giảm 0,55%, sản lượng giảm 1,49%.

Cây lâu năm, tổng diện tích ước đạt 6.901,88 ha, tăng 1,87% so với năm trước. Trong đó nhóm cây gia vị, cây dược liệu tăng 4,29%, cây chè giảm 9,58%, cây ăn quả giảm 0,52%.

 
Mô hình trồng quýt của hội viên Chi hội Nông dân xóm Bản Niếng, xã Quang Hán (Trà Lĩnh).

Trong chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm giữ được ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, kịp thời khống chế, dập dịch khi phát sinh, đảm bảo số lượng và sản lượng sản phẩm phục vụ tiêu dùng trên địa bàn.

Kết quả điều tra chăn nuôi, tại thời điểm 01/10/2014, tổng đàn trâu có 101.228 con, tăng 3,91% so với cùng thời điểm năm 2013; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 1.252 tấn, tăng 1,27%. Tổng đàn bò có 126.321 con, tăng 5,69%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 1.784 con, tăng 9,36%. Tổng đàn lợn cả tỉnh có 383.136 con, tăng 0,51%; sản lượng thịt lợn hơi đạt 23.920 tấn, tăng 12,83% do những tháng cuối năm việc chăn nuôi có phần thuận lợi hơn, dịch bệnh không xảy ra nhiều và nhu cầu tiêu dùng của thị trường tại thời điểm này có xu hướng tăng. Tổng đàn gia cầm có 2.188,74 nghìn con, giảm 3,32% so với cùng thời điểm năm trước. Sản lượng thịt gia cầm đạt 4.393,01 tấn, giảm 0,33%; sản lượng trứng các loại đạt 22.860,77 nghìn quả, tăng 7,12.

 
Nhân dân xã Huy Giáp (Bảo Lạc) phát triển chăn nuôi đem lại thu nhập ổn định.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch bệnh tụ huyết trùng, lepto, Niucatxon, tiêu chảy, dịch tả... đã gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi. Tổng số gia súc, gia cầm bị chết và tiêu huỷ do dịch, bệnh gây ra: Trâu, bò 351 con, lợn 1.775 con, gia cầm 8.736 con.

Công tác phòng, trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên, tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng vệ sinh chuồng trại, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật... Từ đầu năm đến nay, đã tiêm phòng vắc xin cho trâu, bò được 173.325 liều tụ huyết trùng, 206.921 liều lở mồm long móng; Lợn 201.168 liều dịch tả; 32.283 liều tai xanh; chó 15.580 liều vắc xin dại; gia cầm 800.103 liều Niucatxon.

Để phòng, tránh thiệt hại cho đàn gia súc trong mùa đông năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, nhằm giảm thiểu tối đa số gia súc bị chết do đói, rét, dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, như: dự trữ thức ăn, ủ chua thức ăn, ủ rơm, cho trâu bò, bổ sung thức ăn tinh, bổ sung nước muối ấm, hạn chế tối đa việc chăn thả khi nhiệt độ ngoài trời dưới 130C và che chắn chuồng trại đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, ấm áp.

Về lâm nghiệp: dự ước năm 2014, sản lượng gỗ khai thác được 19.762,8 m3, tăng 10,97% so với năm trước; sản lượng củi khai thác được 1.105 nghìn Ste, giảm 7,11%; tre, trúc khai thác được 6.113,92 ngàn cây. Toàn tỉnh trồng mới được 1.596,6 ha rừng tập trung, bằng 94,46% so với năm 2013 do kế hoạch trồng rừng giao muộn, công tác thiết kế rừng và giao đất lâm nghiệp cho người dân còn chậm; số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán 235,6 ngàn cây, giảm 39,68% so với năm trước; diện tích rừng trồng được chăm sóc 1.911,6 ha, tăng 129,7%; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 7.888 ha, giảm 19,31%; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 30.933 ha, giảm 23,8%. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ chặt phá, tăng 9 vụ so với năm trước, diện tích rừng bị chặt phá 1,56 ha, giá trị thiệt hại 113,2 triệu đồng. Cháy rừng 35 vụ, tăng 15 vụ, diện tích rừng bị cháy 55,13 ha, giá trị thiệt hại khoảng 892,8 triệu đồng. Các huyện xảy ra nhiều vụ cháy gồm Trùng Khánh 7 vụ, Hòa An 7 vụ, Nguyên Bình 5 vụ, Hà Quảng 5 vụ… Xử lý trên 180 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng (tăng 30 vụ so với năm 2013), với tổng số tiền phạt và bán lâm sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước trên 1.850 triệu đồng.

Về Thuỷ sản, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh có 314,27 ha, tăng 0,56% so với năm 2013. Số cơ sở nuôi trồng thủy sản 4.738 cơ sở, trong đó có 28 cơ sở nuôi lồng bè tập trung ở Thành phố Cao Bằng, Quảng Uyên, Hà Quảng, Phục Hòa, Hòa An. Dự ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác năm 2014 được 409,26 tấn, tăng 0,24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: sản lượng nuôi trồng thu được 318,76 tấn, giảm 1,18%; sản lượng thủy sản khai thác được 90,5 tấn, tăng 5,58% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra 02 cơ sở nuôi ươm cá giống (Thành phố Cao Bằng, Hòa An) đã sản xuất được 640 nghìn con cá giống để cung cấp cho các địa phương trong và ngoài tỉnh.

D.L – K.C