Kết quả tổng hợp lấy ý kiếm đóng góp đối với dự thảo Quy định vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nơi tiếp nhận: 

Địa chỉ: Sở Nông  nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi. Tổ 1, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng hoặc email: cctlcb@gmail.com

Đính kèmDung lượng
PDF icon 11 3 2019.pdf6.41 MB