Khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT

Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1656/UBND-GT chỉ đạo Ban An toàn giao thông (ATGT), UBND các huyện, Thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị, Hiệp hội Vận tải ô tô về việc khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT.

148535_can-kiem-che

Ảnh minh họa

Theo đó, các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn; quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phương tiện sản xuất nông nghiệp để chở người tham gia giao thông.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về ATGT, vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản, giữ gìn và đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

D.L

Các tin tức khác