Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

 

Trình tự thực hiện

Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý. 

 

Cách thức thực hiện

-        Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

-        Qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.Số lượng: 02

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

Mức độ: