Khai báo tạm vắng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Khai báo tạm vắng

Trình tự thực hiện

- Hướng dẫn công dân khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an phường, xã, thị trấn để làm thủ tục khai báo tạm vắng.

* Một số trường hợp cụ thể:

+ Bị can, bị cáo đang tại ngoại ; người bị kết an phạt tù nhưng cưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được hưởng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người đang chấp hành hình phạt giáo dục tại phường; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi nơi cư trú từ một ngày trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng. Khi khai báo tạm vắng phải có sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý người đó

+ Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

 

Hồ sơ

- Bản khai nhân khẩu (mẫu HK01);  

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);

- Phiếu khai báo tạm vắng (HK05)

Thời hạn giải quyết

Thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

 Công an phường, xã, thị trấn

 

Kết quả thực hiện TTHC

Cấp đầy đủ hồ sơ cho người muốn khai báo tạm vắng

Phí, lệ phí

Mức thu theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản khai nhân khẩu (mẫu HK01);  

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);

- Phiếu khai báo tạm vắng. (HK05)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Không

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon HK02.doc52.5 KB
Microsoft Office document icon HK01.doc88 KB
Microsoft Office document icon HK05.doc34.5 KB

Mức độ: