Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Những người sau đây khi đi khỏi nơi cư trú phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn khai báo tạm vắng:

+ Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên.

+ Người trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, thành phố  nơi mình cư trú từ 3 tháng trở lên.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn nội dung khai báo, ký xác nhận vào phần phiếu cấp cho người khai báo tạm vắng.  

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

a) Phiếu khai báo tạm vắng (HK05).

b) Xuất trình Chứng minh nhân dân.  

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

01 ngày làm việc (trường hợp đặc biệt thì được phép kéo dài thời gian giải quyết, nhưng tối đa không quá 02 ngày làm việc). 

Cơ quan thực hiện TTHC

Công an cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

94-Mẫu HK05-Phiếu khai báo tạm vắng.doc

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Phiếu khai báo tạm vắng (HK05).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: