Khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bản dầu thô, khí thiên nhiên

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Khai thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác, xuất bản dầu thô, khí thiên nhiên

Trình tự thực hiện

   

Cách thức thực hiện

 Để được gia hạn nộp thuế theo quy định, người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp Người nộp thuế

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: : Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tờ khai thuế gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính..

 

Mức độ: