Khen thưởng 76 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Cao Bằng, hội nghị được trực tuyến tới 13 huyện, Thành phố. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng đồng chủ trì hội nghị.

 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Thực hiện Chỉ thị số 05, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết được khá nhiều những bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Đối với cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tập trung vào khắc phục các khâu yếu. Qua hoạt động thực tiễn xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, nhiều cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách, tác phong công tác, tận tụy, trách nhiệm với nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể tập trung rà soát xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Nhiều tỉnh, thành phố, các ngành căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, của ngành tập trung xác định khâu đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Cao Bằng, thực hiện Chỉ thị 05, nhiều địa phương, đơn vị có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương. Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các văn bản chỉ đạo của Đảng, các cơ quan, đơn vị lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là "Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại", góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đột phá của tỉnh để chỉ đạo thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016. Trong đó, Cao Bằng có 1 cá nhân là ông Hoàng Văn Chinh, xóm 5 Nam Phong, xã Hưng Đạo (Thành phố).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chỉ thị về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy các cấp chỉ đạo cán bộ, đảng viên đổi mới phong cách, tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân; trong đó đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. 

Theo baocaobang.vn