Khiếu nại về thuế

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Khiếu nại về thuế

Trình tự thực hiện

Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các văn bản, quyết định hành chính của Cục Thuế khi có căn cứ cho rằng các văn bản, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Người nộp thuế.

Cách thức thực hiện

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức:

+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ, số lư­ợng hồ sơ

Văn bản khiếu nại của Người nộp thuế

Các tài liệu kèm theo (là các văn bản, quyết định hành chính của Cơ quan thuế có liên quan)

số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời hạn, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là:

Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày;

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, đối với các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết

Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính hoặc Thông báo (Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; Thông báo không thuộc trường hợp được giải quyết khiếu nại).

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Mức độ: