Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại 4 huyện Hòa An, Thông Nông, Hà Quảng, Thạch An

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 952/KH-UBND về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2019 tại 4 huyện Thạch An, Hòa An, Thông Nông và Hà Quảng.

cong%20nh%C3%A2n

Nghề rèn truyền thống của người Nùng Phúc Sen - Quảng Uyên được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia (Ảnh theo baocaobang.vn)

Năm 2018, toàn tỉnh kiểm kê, sưu tầm được 25 hiện vật tại 3 huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Việc kiểm kê xác định rõ số lượng, loại hình, nhận diện giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Lập danh mục, đề ra phương án bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Lựa chọn lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; lưu truyền, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản.

Công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện đúng quy trình. Thu thập tài liệu chính xác, trung thực, khoa học, đúng đối tượng, loại hình, đảm bảo tính xác thực, tính cập nhật, toàn diện và khách quan trong quá trình kiểm kê.

Theo kế hoạch, từ tháng 5 - 10/2019, sẽ tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại 4 huyện Thạch An, Hòa An, Thông Nông, Hà Quảng và dự kiến sẽ lựa chọn 2 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghề in hoa văn sáp ong của dân tộc Dao Tiền, Nghề dệt thổ cẩm của người Tày Cao Bằng.

 

D.L

Các tin tức khác