Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại huyện Bảo Lâm

Ngày tháng VB: 
11/01/2018
Số/ký hiệu: 
51/VP-VX

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở VHTT&DL; Ban Dân tộc; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện Bảo Lâm